180 Phạm Văn Bạch
Phường 15 , Quận Gò Vấp. TP-HCM

Giờ Mở Cửa
Thứ 2 ➠ Thứ 7
   8h ➠ 21h