0985.200.468

Ke nhựa cân bằng ốp gạch VN:

230,000

Công dụng:Tạo độ phẳng bề mặt sàn/tường khi ốp lát gạch, Tạo đường khe ron đồng đều theo kích thước 1mm, 1.5mm, 2mm. Giúp việc thi công ốp lát gạch nhanh hơn, chuẩn hơn.

Đơn vị tính: 300 cái

Giá: 230000 VNĐ