0985.200.468

Ly giấy khuấy keo

10,000

Khi pha keo để thi công thì pha vào ly sẽ tốt hơn – Dễ dàng trộn keo và sẽ trộn đều nhất. Có thể dùng nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn khi phần keo dính trong ly chưa khô.

 

Danh mục: