0985.200.468

Đầu nối máy mài

120,000

Dùng nối vào đầu tua của máy mài để sử dụng lưỡi cắt siêu mỏng, siêu mịn đảm bảo 100% không mẻ gạch.

Bộ đầu nối này là thiết bị đáng chú ý nhất mang tính đột phá trong tiến trình hoàn thiện