0985.200.468

Lưỡi cắt ron sàn gạch

120,000

Sử dụng để cắt ron sàn gạch, mạch gạch… Lưỡi dày 1,2mm có răng mịn cắt ron gạch ít bị mẻ nhất. Đây là loại lưỡi răng kín được tuyển chọn trong nhiều loại lưỡi cắt gạch. Lưỡi sau khi sử dụng 1 – 2 lần thì càng có hiệu quả cao và ít rủi ro.