0985.200.468

Máy cắt tốc độ

1,400,000

Dùng để gắn lưỡi lớn hay hệ lưỡi nhỏ để cắt ron, long mạch gạch… Kết hợp với máy hút bụi để hạn chế 90% bụi bay ra trong khi cắt.