0985.200.468

Dao rọc giấy phục vụ chà ron

30,000

Đây là dụng cụ không thể thiếu được trong cả quá trình thi công chà ron mới hay thay ron cũ của sàn gạch.

Ngoài ra với người thi công luôn phải có dao rọc giấy vì có nhiều tình huống khác luôn cần đến nó.