0985.200.468

Lưỡi cưa sắt giòn

2,000

Dùng cho đường ron nhỏ, đường ron mềm và thậm chí ở các vị trí góc khuất cũng có thể sử dụng được.

Chủ yếu dùng cho đường ron mềm hoặc dạng bột chà ron thường.