0985.200.468

Tua Vít Nạo Vét Ron

80,000

Chiều dài : 25cm, lưỡi 1mm, lưỡi 2mm, lưỡi 3mm
Phụ kiện: Có cây lục giác nhỏ để siết chặt đầu lưỡi
Chất liệu: Thép cứng không gỉ