0985.200.468

Lưỡi mài ron thay thế

50,000

Đầu thay thế mài ron gạch là sản phẩm kèm theo đễ thay thế của dụng cụ mài ron hoặc lắp thêm với các đường ron lớn.