0985.200.468

Băng keo dán mép ron

10,000

Dùng để dán mép các vị trí đường ron lớn như: Chân bồn cầu, đầu thu nước…

Các vị trí chất liệu như gỗ, tường sơn, gạch nhám…