0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS12 – Almond brown

3,050,000

Thành phần: Thành phần keo A + Thành phần keo B + màu đen kim tuyến

Giá cả:  3.0500.000/Bộ 1,5kg + màu kim tuyến