0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS07 – Ash brown

2,700,000

Thành phần: Thành phần keo A + Thành phần keo B + màu trơn hoặc màu kim tuyến

Công thức pha: Pha theo tỷ lệ 2:1 thêm màu trơn hoặc kim tuyến

Giá cả:  

+     2.700.000/Bộ 1,5kg + màu trơn

+     3.050.000/Bộ 1,5kg + màu kim tuyến
Diện tích sử dụng : Bộ sản phẩm nhỏ 2 chai pha vào nhau định lượng 1,5kg sẽ thi công được 80m2 (cho gạch tiêu chuẩn 60 x 60)

Thời gian khô: Sau 2 – 4h