0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS18 – Orange brown

2,700,000

Thành phần: Thành phần keo A + Thành phần keo B + màu trơn

Giá cả: 2.700.000/Bộ 1,5kg + màu trơn