0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS05 – Gold

3,050,000

Thành phần: Thành phần keo A + Thành phần keo B + màu trơn hoặc màu kim tuyến

Giá cả: 3.050.000/Bộ 1,5kg + màu kim tuyến