0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS20 – Turquoise blue

2,700,000

Thành phần: Thành phần keo A + Thành phần keo B + màu trơn

Công thức pha: Pha theo tỷ lệ 2:1 thêm màu trơn

Giá cả: 2.700.000/Bộ 1,5kg + màu trơn

Thời gian khô: Sau 2 – 4h