0985.200.468

Kìm cắt gạch

375,000

  • Dùng cắt gạch ở các vị trí nhỏ, góc cạnh… Thiết bị này cực kỳ hữu dụng với mỗi người thợ chuyên nghiệp.
  • Thương hiệu : Rubi