0985.200.468

Keo ron cao cấp Magic Pro(HQ) – Mã số MS01 – Crystal

3,050,000

Công thức pha: Pha theo tỷ lệ 2:1 thêm màu kim tuyến

Giá cả: 3.050.000/Bộ 1,5kg + màu kim tuyến