0985.200.468

Bịch bóng tam giác thi công keo cạnh Magicpro

Dùng để thi công keo cạnh, keo góc… Nói chung là khi thi công keo đặc sẽ phải sử dụng đến vật dụng này. Ngoài ra bịch bóng tam giác này còn có nhiều công dụng khác trong việc chiết hoá chất hay chứa đựng hỗn hợp lỏng, đặc.

 

Danh mục: